экстрафлор №1 1гр /от тли/

экстрафлор №1 1гр /от тли/

Технические характеристики:

Единиц тары:24
Длина стебля:70
Общее кол-во:30
Качество:А1
Вес:90
Страна:NL